Contributie

Ieder lid van de Cornelis Lelygroep betaalt contributie en is automatisch lid van Scouting Nederland. Van de contributie wordt het lidmaatschap bij Scouting Nederland betaald, gaat een deel naar de speltak voor de opkomsten, onderhouden we onze 2 clubhuizen + kampeermaterialen + vloot en worden groepsevenementen deels van betaald.

Contributie voor het seizoen 2023/2024:

Bevers, Welpen€ 176,00
Waterwelpen/Dolfijnen€ 196,00
Scouts€ 196,00
Waterscouts€ 226,00
Explorers en Roverscouts€ 196,00
Waterexplorers en Waterroverscouts€ 226,00

De contributie van een seizoen (september tot september) wordt in 4 termijnen betaald. De betaaldata zijn rond 26 oktober, 26 januari, 26 april en 26 juli. Als u een SEPA-machtiging heeft afgegeven wordt op deze data geïncasseerd. U krijgt uiterlijk een week van tevoren een email met de factuur.

Inschrijfgeld

Eenmalig € 20,00 Hiervoor krijgt de scout de groepsdas met dasring en diverse insignes voor op de scoutfit. Het inschrijfgeld graag na inleveren van het inschrijfformulier voldoen via eigen overschrijving op de groepsrekening NL55RAB00321016394 tnv Scouting Cornelis Lelygroep o.v.v. inschrijfgeld + naam Scout.

De groepsrekening is alleen voor betaling van de contributie en groepsevenementen. Voor vragen over de contributie kunt u terecht bij de groepspenningmeester.

Elke speltak heeft een eigen bankrekening voor de opkomsten en kampen. Hierop ontvangen zij van de groep speltakbijdrage en hiermee worden ook de speltakuitgaven betaald. Dit rekeningnummer hoort u van de speltakleiding. Dit rekeningnummer is ook voor het betalen van kampen.

Uitschrijven

Wat jammer dat u weg gaat, uitschrijven kunt u door een e-mail te sturen aan de ledenadministratie. U heeft een maand opzegtermijn. Voor restitutie van de eventueel teveel betaalde contributie kunt u een email sturen aan de groepspenningmeester